تنظیم ساعت IBSNG تنظیم تاریخ IBSNG
سلام دوستان اگر شما هم مثل من با تغییر ساعت IBSNG مشکل دارین میتونید در Debian GNU/Linux
از دستور
برای تنظیم تاریخ، از دستور date به شکل زیر استفاده کنید:

sudo date -s "yyyy-mm-dd"

به جای yyyy-mm-dd، تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید.

برای تنظیم ساعت، از دستور date به شکل زیر استفاده کنید:

sudo date -s "hh:mm:ss"

برای تنظیم همزمان تاریخ و ساعت، از دستور date به شکل زیر استفاده کنید:
sudo date -s "yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
به جای yyyy-mm-dd و hh:mm:ss تاریخ و ساعت مورد نظر خود را وارد کنید.

لطفا توجه داشته باشید که برای اجرای این دستورات، نیاز به دسترسی سوپر کاربری (sudo) دارید. همچنین پس از تنظیم ساعت و تاریخ، می‌توانید با استفاده از دستور date بررسی کنید که تنظیمات به درستی اعمال شده‌اند.

احتمالا نیاز باشه دستور sudo را نزنید پس اگر با ارور مواجه شدین

-bash: sudo: command not found

از نوشتن sudo خودداری کنید

دیدگاه بگذارید