اگر بعد از مدتی استفاده از زویپر تجاری یا محدود با مشکل عدم نمایش صحیح زویپر مواجه شدید.
از آدرس:
C:\Users\%user%\AppData\Roaming\Zoiper
پوشه زویپر را پاک کنید و مجدد زویپر را اجرا کنید مشکل حل میشود.
لازم به ذکر است این مشکل با آنیستال و نصب مجدد نیز حل نمیشود.

دیدگاه بگذارید